ผลการค้นหา

Tag: Linbot โรคข้าว

เนคเทคจัดแสดงนวัตกรรมเกษตร ในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก 2566

เนคเทคจัดแสดงผลงาน Line bot โรคข้าว/สตรอว์เบอร์รี และระบบตรวจวัดนาข้าวแบบเปียกสลับแห้ง นวัตกรรมไทยสู้โรค และภัยแล้ง ในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก 2566