ผลการค้นหา

Tag: Hackathon

เผยผลงานสุดสร้างสรรค์ ของสุดยอดนวัตกรน้อยในเขตพื้นที่ EEC คว้ารางวัลเวที “ออกแบบอย่างใจคิดพิชิตอุตุน้อย Hackathon” (UtuNoi Hackathon)

งานประกาศผล และพิธีมอบรางวัลการแข่งขัน “ออกแบบอย่างใจคิดพิชิตอุตุน้อย Hackathon” (UtuNoi Hackathon) เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ฝึกทักษะการออกแบบนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

เริ่มแล้ว! 36 ชั่วโมงสุดเข้มข้น กับการแข่งขัน “ออกแบบอย่างใจคิด พิชิตอุตุน้อย Hackathon” ฝึกทักษะคิดสร้างสรรค์ ปั้นนวัตกรน้อยในเขตพื้นที่ EEC ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

การแข่งขัน “การออกแบบอย่างใจคิด พิชิตอุตุน้อย Hackathon” (UtuNoi Hackathon เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ฝึกทักษะการออกแบบนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ครู อาจารย์ และเยาวชนระดับมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เตรียมพร้อมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0

ส่องโมเดล ! ‘ปั้นคนอาชีวะ’ เสิร์ฟอุตสาหกรรมใน EEC ด้วยหลักสูตรไอโอทีพร้อมเวทีฝึกฝีมือแบบมาราธอน

IoT Hackathon Gen R 2022 ผู้เข้าแข่งขันจะได้พบกับโจทย์จริง ข้อมูลจริง จากอุตสาหกรรมใน 3 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

Upskill เด็กอาชีวะ ด้วยทักษะ IoT ในภาคอุตสาหกรรม พร้อมสู่เส้นทางการพัฒนาโรงงานอัจฉริยะ

IoT Hackathon 2022 Gen R เป็นตัวอย่างกิจกรรมการพัฒนาเยาวชนด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้อง ๆ กลุ่มอาชีวศึกษาที่จะเป็นกำลังสำคัญในภาคการผลิตของไทยในอนาคต