ผลการค้นหา

Tag: AWS

AWS ชวนผู้บริหารองค์กรระดับประเทศ แลกเปลี่ยนทิศทางการใช้ข้อมูล และ AI

AWS Summit Bangkok 2024 เวทีสำหรับผู้บริหารองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ตรงทั้งการดำเนินธุรกิจ การเปลี่ยนผ่านด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือ