ผลการค้นหา

Tag: Agri-Map

Agri-Map ผลงานวิจัยเนคเทค สวทช. คว้ารางวัล ‘Creative Social Impact Awards’ เวทีรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์

โครงการ Agri-Map ผลงานโดย ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ (KEA) กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG) ได้รับรางวัล ‘Creative Social Impact Awards’ ประเภท ‘Creative Community Engagement Award’ จากเวทีรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative Excellence Awards) จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

เกษตรฯ และ อว. สานต่อโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ตอบโจทย์บริหารนโยบายเกษตรประเทศไทย

โครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรผ่านระบบ Agri-Map ทั้งแบบออนไลน์และบนมือถือมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

เกษตร ผนึกกำลัง อว. และ ดีอีเอส พัฒนาแพลตฟอร์ม THAGRI สนับสนุน Big Data ภาคการเกษตร

แพลตฟอร์มความร่วมมือข้อมูลเกษตรประเทศไทย (Thailand Agricultural Data Collaboration Platform : THAGRI) เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวบข้อมูลที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร ที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม