ผลการค้นหา

Tag: 5G

5G Use Cases for Smart Factory/Manufacturing: มุมมองเชิงเทคนิคและความคุ้มค่าการลงทุน

เนคเทค สวทช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “5G Use Cases for Smart Factory/Manufacturing: มุมมองเชิงเทคนิคและความคุ้มค่าการลงทุน” เวทีเผยแพร่ผลการศึกษา และส่งมอบผลการดำเนินงานให้กับผู้ให้ทุน นำเสนอผลการทดลองทดสอบ การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G ในมิติต่าง ๆ

เนคเทค สวทช. จับมือ AIS หารือความร่วมมือการพัฒนา 5G Testbed SMC

เนคเทค สวทช. ให้การต้อนรับ คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ Head of Enterprise Marketing and SME Business Management Section. AIS และคณะ ในโอกาสร่วมประชุมหาความร่วมมือด้านการพัฒนา ทดสอบ และ ติดตั้งระบบ 5G SMC ในพื้นที่ EECi

เนคเทค จับมือไดซินและ ดีแทค ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยเทคโนโลยี 5G ต่อยอดเป็นต้นแบบดันไทยสู่ฮับซัพพลายเชนยานยนต์ในเอเชีย

แพลตฟอร์ม “อยู่ไหน” ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งข้อมูลตำแหน่งปัจจุบันและสถานะการทำงานของรถ AGV ผ่านเครือข่าย 5G ของทางดีแทคตอบโจทย์การเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)