ผลการค้นหา

Tag: 1 นาทีกับ BCG model

1 นาทีกับ BCG model | Aqua-IoT นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อฟาร์มสัตว์น้ำ

เนคเทค สวทช. พัฒนาระบบ Aqua-IoT นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อฟาร์มสัตว์น้ำ ซึ่งประกอบด้วย ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ ระบบตรวจวัดสภาพอากาศเหนือบ่อเพาะเลี้ยง