ผลการค้นหา

Tag: เอกสารเผยแพร่

การประยุกต์ใช้ Machine Learning กับงานในภาคอุตสาหกรรม (ตอนที่ 1)

การประยุกต์ใช้งาน Machine Learning ในภาคอุตสาหกรรมจะแพร่หลายมากขึ้น ช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตมีความซับซ้อนมากขึ้นและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Free Audio E-Books ! NECTEC towards National Digital Platform หนังสือรวมผลงานเด่นเนคเทค สวทช. ครบรอบ 36 ปี

หนังสือรวบรวม 19 เรื่องราวผลงานเด่นเนคเทค สวทช. และพันธมิตร ทั้งผลงานวิจัยและพัฒนาในรูปแบบฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์