ผลการค้นหา

Tag: เกษตร

Standard-iot-smart-farm

มาตรฐาน IoT สำหรับเกษตรอัจฉริยะ จุดเริ่มต้นขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล

เนคเทค สวทช. ร่วมกับพันธมิตรจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตสำหรับเกษตรอัจฉริยะขึ้น โดยได้จัดเวทีเสวนาเปิดตัวมาตรฐานฯ และแลกเปลี่ยนมุมมองการนำมาตรฐานฯ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัลขึ้น

Workshop WiMaRC (ไวมาก) กับการประยุกต์ใช้ด้านการเกษตรเพื่อการจัดการแปลงที่แม่นยำทั้งในและนอกโรงเรือน

ทีม WiMaRC หรือ ระบบตรวจวัดสภาวะแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี IoT ร่วมเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ WiMaRC (ไวมาก) กับการประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร เพื่อการจัดการแปลงที่แม่นยำทั้งในและนอกโรงเรือน

WiMaRC นวัตกรรมเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพสวนทุเรียนพื้นที่ EEC ติดดอกสม่ำเสมอพร้อมกัน 70%

ทีม WiMaRC หรือ ระบบตรวจวัดสภาวะแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี IoT นำโดย ดร.โอภาส ตรีทวีศักดิ์ และคุณมนตรี แสนละมูล ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล (DAT) เนคเทค สวทช. ลงพื้นที่ จ.ระยอง ติดตามการทำงานของระบบฯ ณ สวนสุวรรณจินดา จ.ระยอง