ผลการค้นหา

Tag: รับสมัครผู้อำนวยการ

ขยายเวลารับสมัครผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

รับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ต้องการรับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เพื่อเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี

รับสมัครผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สวทช. ประกาศรับสมัครผู้อำนวยเนคเทค เพื่อเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2565 มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี