ผลการค้นหา

Tag: รับรองคุณภาพ

เนคเทค สวทช. มอบใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้กับบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด

DTEC มอบใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ในขอบข่ายซอฟต์แวร์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ CALA Security รุ่น 1.X.X ให้กับนายปริญญา ผลพฤกษสกุล ประธานบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด