ผลการค้นหา

Tag: มิวเทอร์ม เฟสเซนซ์

“มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์” (μTherm-FaceSense)

“มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์” (μTherm-FaceSense) การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเป็นวิธีคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นที่สามารถบ่งชี้อาการของโรคต่าง ๆ ได้

เตรียมลงสนามใช้จริง 40 เครื่อง! “มิวเทอร์ม เฟสเซนซ์” เครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ

“มิวเทอร์ม เฟสเซนซ์” เครื่องวัดอุณหภูมิตรวจจับความร้อนสแกนใบหน้าได้ครั้งหละหลายคนพร้อทกันอย่างแม่นยำ รู้ผลภายใน 0.1 วินาที