ผลการค้นหา

Tag: ปศุสัตว์

เนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะจากเครือเบทาโกร เยี่ยมชมงานวิจัยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร และปศุสัตว์

คณะผู้บริหารและทีมงานเบทาโกรร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความเป็นไปได้ในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมของเครือเบทาโก