ผลการค้นหา

Tag: ท่องเที่ยว

เนคเทค สวทช. จับมือ อพท. และ บพข. นำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เนคเทค สวทช. โดยการสนับสนุนจาก บพข. จัดกิจกรรมประมวลภาพความสำเร็จตลอดทั้งโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยหลังภาวะโควิด 19