ผลการค้นหา

Tag: ข่าวเยี่ยมชม

คณะที่ปรึกษาฯ SMC เยี่ยมชมศูนย์ SMC และสำนักงานใหญ่ EECi ณ วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง

คณะที่ปรึกษาฯ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ EECi และ SMC Testbed ศูนย์การเรียนรู้ และสนามทดสอบให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

คณะนักวิจัย SARI และ CAS เยี่ยมชมเนคเทค พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต

คณะนักวิจัยจาก SARI และ CAS พร้อมด้วย Shanghai Heshu Information Technology Group เข้าเยี่ยมชมเนคเทค หารือแนวทางความร่วมมือเทคโนโลยีที่สนับสนุนการดำเนินงาน

เนคเทค สวทช. ต้อนรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะ เยี่ยมชม ThaiSC

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะ เยี่ยมชมศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC)

เนคเทค สวทช. ต้อนรับอาจารย์และนักเรียน MWIT เข้าศึกษาดูงาน ThaiSC

เนคเทค สวทช. ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง

เนคเทคต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. เยี่ยมชม ThaiSC

อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC)

SMC ต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ผู้แทนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) เข้าพบและประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)