ผลการค้นหา

Tag: การแพทย์

รับโจทย์วิจัยประเด็นนวัตกรรมสุขภาพ ผสานความร่วมมือ กรมการแพทย์ x สวทช.

รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมงานวิจัย สวทช. หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางสนับสนุนการนำงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์

ทรู ดิจิทัล โซลูชัน x เนคเทค สวทช. พร้อมหน่วยงานพันธมิตร ขอเชิญร่วมงาน “Metaverse & Digital Solutions (MDS) Thailand 2022”

ประเทศไทยพร้อมหรือยังที่จะนำ Metaverse มาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมด้าน อสังหาริมทรัพย์ การแพทย์ และหุ่นยนต์