ผลการค้นหา

Tag: การท่องเที่ยว

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย x 5 หน่วยงานวิจัยใต้ อว. ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์ม AI ส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เส้นทางการค้าสุวรรณภูมิ

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ผสาน 5 หน่วยงานวิจัยภายใต้กระทรวง อว. ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์ม AI ส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ เส้นทางการค้าสุวรรณภูมิ