เนคเทค/สวทช. จับมือ Thai PBS วิจัยและพัฒนาระบบบริการเพื่อการสื่อสารที่เข้าถึงคนพิการ

Facebook
Twitter
เนคเทค MOU Thai PBS

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค/สวทช.) โดย ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการเนคเทค และ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) โดย ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ เรื่อง “โครงการการวิจัยและพัฒนาการจัดทำระบบบริการเพื่อการสื่อสารที่เข้าถึง หรือรับรู้และใช้ประโยชน์ได้ สำหรับคนพิการในรายการของกิจการโทรทัศน์” ณ อาคาร D ชั้น 3 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

เนคเทค MOU Thai PBS
เนคเทค MOU Thai PBS
เนคเทค MOU Thai PBS