นักวิจัยเนคเทค สวทช. TOP3 Finalists รางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นในประเทศไทย ประจำปี 2566 (Study UK Alumni Awards 2023)

Facebook
Twitter

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ หัวหน้าทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (SEC) กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG) เนคเทค สวทช. ศิษย์เก่า The University of Salford ที่ได้รับได้คัดเลือกเป็น TOP3 Finalistsรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นในประเทศไทย ประจำปี 2566 (Study UK Alumni Awards 2023) สาขาวิทยาศาสตร์และความยั่งยืน (Science and Sustainability Award)