นักวิจัยเนคเทค สวทช. คว้ารางวัล The winners of the 2022 Underwriters Laboratories-ASEAN-U.S. Science Prize for Women

Facebook
Twitter
ดร.สุปิยา เจริญศิริวัฒน์ นักวิจัย ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ (HBA) กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG) เนคเทค สวทช. ได้รับรางวัล The winner of the 2022 Underwriters Laboratories-ASEAN-U.S. Science Prize for Women (mid-career scientist) 
 
รางวัลดังกล่าวจัดโดย The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Committee on Science, Technology, and Innovation (COSTI), the U.S. government through the U.S. Agency for International Development (USAID), and Underwriters Laboratories การแข่งขันดังกล่าวมีนักวิทยาศาสตร์หญิงจำนวนทั้งสิ้น 64 คน ภายใต้ธีม Artificial Intelligence (AI) in Health and Safety โดยดร.สุปิยา นักวิจัย ศอ. เป็นผู้ชนะเลิศประเภท mid-career scientist (อายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 45 ปี) จากความมุ่งมั่นตลอดระยะเวลาในการเป็นนักวิจัย ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มของประเทศในการบูรณาการข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียนทั่วประเทศ พัฒนา Big Data นำเทคโนโลยี AI เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสุขภาวะที่ดีของเด็กไทย
 
Underwriters Laboratories-ASEAN-U.S. Science Prize for Women 2022 เพื่อยกย่องนักวิทยาศาสตร์หญิงที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ และความพยายามในการผลักดันให้ผู้หญิงทำงานในสายวิชาชีพนี้เพิ่มขึ้น ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์หญิงทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน รางวัลนี้เป็นการแข่งขันของนักวิทยาศาสตร์หญิงจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน แบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ Mid-Career Scientist และ Senior Scientist โดยธีมการแข่งขันในปีนี้เป็นเรื่อง Artificial Intelligence (AI) in Health and Safety เพื่อสร้างการรับรู้ความโดดเด่นของผลงานนักวิทยาศาสตร์หญิงในภูมิภาคอาเซียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อยกระดับสุขภาพและความปลอดภัยของประชากรกว่า 662 ล้านคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้