เนคเทค-สวทช. คว้า 2 รางวัล TICTA 2019 ร่วมเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันในเวทีระดับเอเชียแปซิฟิก APICTA

Facebook
Twitter

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ทีมวิจัยเนคเทค ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards 2019 (TICTA 2019) เพื่อเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน Asia Pacific ICT Alliance Awards 2019 (APICTA 2019) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก คุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประธานในพิธีเป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

TICTA 2019
TICTA 2019
TICTA 2019

โดยในปีนี้ เนคเทค คว้า 2 รางวัล ประกอบด้วย

1. Thai School Lunch: ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ ได้รับรางวัล Winner Award Head Category สาขา Public Sector and Government
นำทีมโดย ดร. สุปิยา เจริญศิริวัฒน์ ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ (HBA) Thai School Lunch เป็นระบบที่ช่วยให้โรงเรียนสามารถจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ทั้งยังสามารถประมาณการค่าใช่จ่ายและวัตถุดิบล่วงหน้า เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2555 ร่วมพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
TICTA 2019
2. Traffy Waste: ระบบจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ ได้รับรางวัล Winner Award สาขา Technology Award: Big Data Analytics
นำทีมโดย ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม ทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) Traffy Waste เป็นระบบจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของการจัดเก็บขยะในพื้นที่โครงการ โดยการบริหารและจัดการตั้งแต่จุดทิ้งขยะจากเซ็นเซอร์ ตรวจวัดปริมาณขยะและโมบายแอปพลิเคชัน รายงานขยะเกลื่อนกลาด รถขยะอัจฉริยะติดตั้งระบบติดตามความละเอียดสูง ระบบแดชบอร์ดแสดงภาพรวม พร้อมทำนายและจัดเส้นทางการเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ
TICTA 2019

การประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards (TICTA) จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐด้านซอฟต์แวร์ไทย เพื่อให้มีแรงบันดาลใจ และมีโอกาสส่งผลงานเพื่อสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระดับภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก

TICTA 2019