นักวิจัยเนคเทค สวทช. สร้างชื่อ คว้ารางวัล Information Security Leadership Awards Asia-Pacific

Facebook
Twitter
ISLA Asia-Pacific Awards

ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ หัวหน้าทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (SEC) เนคเทค-สวทช. ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ISLA Asia-Pacific Awards ในสาขา Senior Information Security Professional

10 ก.ค. 2562 : (ISC) ² องค์กรด้าน Information Security ที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศรางวัลผู้นำด้านความปลอดภัยของข้อมูลในปี พ.ศ. 2562 และได้จัดพิธีมอบรางวัล Information Security Leadership (ISLA) Asia-Pacific Awards ในการประชุม (ISC)² Secure Summit APAC 2019 เมื่อวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม Conrad ประเทศฮ่องกง ประกอบไปด้วย 13 รางวัล ใน 3 สาขาได้แก่

  1. Managerial Professional for an Information Security Project
  2. Senior Information Security Professional
  3. Information Security Practitioner
ISLA Asia-Pacific Awards

โดย ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ หัวหน้าทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (SEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ISLA Asia-Pacific Awards ในสาขา Senior Information Security Professional ซึ่งรางวัลดังกล่าวนี้ มอบให้กับบุคลากรด้าน Information Security ที่มีผลงานเด่น มีภาวะผู้นำ และอุทิศเวลาในด้าน Information Security แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัล ISLA Asia-Pacific Awards ได้ที่