เนคเทค สวทช. ต้อนรับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

Facebook
Twitter

25 กุมภาพันธ์ 2565 เนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำโดย คุณอลิสรา รังษีภโนดร ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีเครื่องจักรกลชั้นสูง และคุณเอกบุตร อุตมพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรม ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าพบเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือกันเพื่อผลักดันกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยมี ดร.พรพรหม อธีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้การต้อนรับและนำเสนอภาพรวมการวิจัยของเนคเทค สวทช. และศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ร่วมด้วยผู้เกี่ยวข้องและทีมนักวิจัย พร้อมนำชมศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ณ อาคาร NECTEC Pilot Pant