ผลการค้นหา

Tag: WiMaRC

WiMaRC โชว์ผลงานเทคโนโลยีติดตามสภาพแวดล้อมเกษตรในงาน “ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร” สัมมนาใหญ่ประจำปี ของ สศก.

เนคเทคร่วมนำเสนอผลงาน WiMaRC เทคโนโลยีไร้สายเพื่อติดตามสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการทำการเกษตรในพื้นที่เพาะปลูกแบบเรียลไทม์

ไวมาก (WiMarC) ชวนเอกชนสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มสำหรับ สร้างปฏิทินการจัดการพืชครบวงจรในรูปแบบดิจิทัล (Digital Crop Management Calendar)

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการผลิตเครื่องมือและแพลตฟอร์ม สำหรับเตรียมพร้อมขยายผลเปิดตัวในฐานะนวัตกรรมแบบเปิด “WiMarC Open Innovation”

Workshop WiMaRC (ไวมาก) กับการประยุกต์ใช้ด้านการเกษตรเพื่อการจัดการแปลงที่แม่นยำทั้งในและนอกโรงเรือน

ทีม WiMaRC หรือ ระบบตรวจวัดสภาวะแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี IoT ร่วมเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ WiMaRC (ไวมาก) กับการประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร เพื่อการจัดการแปลงที่แม่นยำทั้งในและนอกโรงเรือน

WiMaRC นวัตกรรมเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพสวนทุเรียนพื้นที่ EEC ติดดอกสม่ำเสมอพร้อมกัน 70%

ทีม WiMaRC หรือ ระบบตรวจวัดสภาวะแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี IoT นำโดย ดร.โอภาส ตรีทวีศักดิ์ และคุณมนตรี แสนละมูล ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล (DAT) เนคเทค สวทช. ลงพื้นที่ จ.ระยอง ติดตามการทำงานของระบบฯ ณ สวนสุวรรณจินดา จ.ระยอง