ผลการค้นหา

Tag: Vision

วิสัยทัศน์

เนคเทคมุ่งเน้นการทำงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ผลักดันผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างให้เกิดระบบนิเวศของการใช้งานเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศขั้นสูง