ผลการค้นหา

Tag: Terahertz Device

Terahertz Device : Smith-Purcell Radiation

ด้วยข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยีทำให้การผลิตคลื่นย่านเทระเฮิรตซ์กระทำได้ยาก การสร้างเครื่องกำเนิดสัญญาณคลื่นในย่านเทระเฮิรตซ์ ด้วยหลักการ Smith-Purcell Radiation ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของทีมวิจัย