ผลการค้นหา

Tag: Technology Trends 2024

10 เทรนด์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์จาก Gartners (Top Strategic Technology Trends 2024)

Gartners เผย 10 เทคโนโลยีที่จะช่วยให้องค์กรของคุณเติบโต ปรับตัว และสร้างมูลค่าได้อย่างปลอดภัย ในยุคที่ AI เติบโตอย่างก้าวกระโดด (Top Strategic Technology Trends 2024)