ผลการค้นหา

Tag: Startup AI

คุยกับ Startup AI ไทย | กล้าเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างไร ? ตั้งแต่วันที่ “AI” ไม่มีใครรู้จัก และความท้าทายใหม่ ๆ ในยุคที่คนกลัว AI แย่งงาน”

เนคเทค สวทช. ชวน Startup AI ไทย พูดคุยถึงเรื่องราวจุดเริ่มต้นของธุรกิจ AI ในไทย รวมถึง โอกาสของธุรกิจ AI ไทย กับ การสนับสนุนจากภาครัฐ