ผลการค้นหา

Tag: Smart Cybersecurity Summit Thailand 2023

นักวิจัยเนคเทคร่วมบรรยาย “มาตรฐาน PDPA สำหรับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ในภาคธุรกิจ” ในงาน Smart Cybersecurity Summit Thailand 2023

การกำหนดเกณฑ์และการปฏิบัติ รวมถึงเกณฑ์มาตรฐานของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในภาคธุรกิจ