ผลการค้นหา

Tag: Service robot

ก้าวสำคัญของการพัฒนา “แพลตฟอร์มหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ” สำหรับงานบริการในประเทศไทย

การนำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยเหลือหรือเติมเต็มในสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้ เป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีการใช้ชีวิตของคนสังคมทุกภาคส่วน

เนคเทค สวทช. ร่วมผลักดันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทย ก้าวข้ามข้อจำกัดด้านมาตรฐานเปิดโอกาสสู่ตลาดสากล

เปิดตัว “โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์บริการ (Service Robot) และผลิตภัณฑ์ Internet of Things (IoT) ของไทยสู่อาเซียน” ด้วยการอบรมทั้งด้านเทคนิคและธุรกิจพร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งทางเทคนิคและธุรกิจและการให้ทุนสนับสนุน