ผลการค้นหา

Tag: SERS Chips

สวทช. ผนึกกำลัง มข. ลงนามความร่วมมือเสริมแกร่งทางวิชาการเดินหน้าวิจัย สร้าง และขยายนวัตกรรมการตรวจโรควัณโรค

ลงนามความร่วมมือระหว่าง สวทช.กับ มข และกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเรื่องเทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อยุติวัณโรคเนื่องในวัน World TB Day 2023

World TB Day 2023 ปักหมุดยุติวัณโรค! กับสัมมนา “เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อยุติวัณโรค”

เวทีที่จะมาเผยเทคนิคใหม่ในการตรวจวินิจฉัยวัณโรคได้ไวยิ่งขึ้น พร้อมอัปเดตเทคโนโลยีและการวิจัยที่ช่วยขับเคลื่อนแผนการยุติวัณโรคในประเทศไทย

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ เนคเทค สวทช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เสริมแกร่งด้านการพิสูจน์หลักฐานและวินิจฉัยคดี

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ X เนคเทค สวทช. ผนึกกำลังขับเคลื่อนฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล เพิ่มขีดความสามารถพิสูจน์หลักฐาน สร้างความยุติธรรมการวินิจฉัยคดี