ผลการค้นหา

Tag: Quantum Computer

จากพันปี เหลือหลักนาที ! หากใช้ Quantum Computer ถอดรหัสลับข้อมูล องค์กรต้องปรับตัวอย่างไร ประเทศไทยเตรียมพร้อมแค่ไหน …

สรุปสาระจากการเสวนา “เมื่อ Quantum Computer ไล่ล่าคุณ: ยุทธศาสตร์การยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในยุคควอนตัม”