ผลการค้นหา

Tag: Net Zero Carbon

รวมหัวข้อสัมมนา Intermach 2024 โดย สวทช. เนคเทค และ SMC สร้างเครือข่ายธุรกิจ มุ่งสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่

สวทช. เนคเทค และ SMC ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรจัดสัมมนาภายในงาน INTERMACH 2024 ภายใต้แนวคิด ” Bridging Manufacturing Solution Towards Net Zero Carbon”