ผลการค้นหา

Tag: kubota farm

HandySense ชวนมาคุย EP6 | ชวนเที่ยวคูโบต้าฟาร์ม ร่วมพัฒนาพื้นที่เกษตรสมัยใหม่ใน EEC ไปพร้อมกับสยามคูโบต้า และ สวทช.

HandySense ชวนมาคุย EP นี้ ชวนทุกท่านร่วมเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ ที่ “คูโบต้าฟาร์ม” พร้อมเปิดมุมมองที่มีต่อการพัฒนาภาคการเกษตรไทยด้วยเทคโนโลยีของของสยามคูโบต้า และ สวทช.

คูโบต้า ผนึก เนคเทค สวทช. ขยายผลนวัตกรรมระบบจัดการน้ำ (HandySense) สู่ ‘คูโบต้าฟาร์ม’ พื้นที่สาธิตเทคโนโลยีด้านเกษตรสมัยใหม่

ใช้ระบบ HandySense ระบบเกษตรอัจฉริยะควบคุมการเพาะปลูก บริเวณโซนเกษตรทฤษฎีใหม่ คูโบต้าฟาร์ม เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ให้ถึงมือเกษตรกรและชุมชนโดยรอบ