ผลการค้นหา

Tag: หุ่นยนต์

ทรู ดิจิทัล โซลูชัน x เนคเทค สวทช. พร้อมหน่วยงานพันธมิตร ขอเชิญร่วมงาน “Metaverse & Digital Solutions (MDS) Thailand 2022”

ประเทศไทยพร้อมหรือยังที่จะนำ Metaverse มาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมด้าน อสังหาริมทรัพย์ การแพทย์ และหุ่นยนต์

เนคเทคร่วมจัดแสดง “หุ่นยนต์ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า” ในงานวันนิทรรศการวิชาการ จปร.

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมชมผลงานวิจัยภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๒๕๕๙ ณ หอสมุดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสวทช.ถวายการต้อนรับและถวายรายงานถึงภาพรวมสวทช. ภายในงานได้มีการนำผลงานวิจัยจากศูนย์แห่งชาติ ไปร่วมจัดแสดง ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจร ต้นแบบโรงเรือนการเกษตรแบบครบวงจร และ โฟมอะลูมิเนียมชนิดโพรงเปิดแบบมีเปลือก หุ่นยนต์ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า : GENERATOR INSPECTION VEHICLE (GIV) ในส่วนของเนคเทค ดร. กิตติพงศ์ เอกไชย หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง เฝ้าฯ รับเสด็จและถวายรายงาน ผลงานวิจัย “หุ่นยนต์ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า : GENERATOR INSPECTION VEHICLE (GIV)” มีการนำไปใช้งานจริง โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำไปใช้เพื่อการดูแลรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในองค์กรและให้บริการแก่โรงไฟฟ้าเอกชน