ผลการค้นหา

Tag: หนอนพยาธิ

เนคเทคจับมือ กรมควมคุมโรค มข. มทส. วิจัยและพัฒนาทางด้านการแพทย์ด้วย AI เปิดตัว “ระบบการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิอื่นด้วย AI”

เปิดตัว “ระบบการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” เข้ามาช่วยตรวจยืนยันการวินิจฉัยหาไข่หนอนพยาธิได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ