ผลการค้นหา

Tag: วลัยลักษณ์วิจัย

นักวิจัยเนคเทคคว้ารางวัล Best Presentation จาก “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8

นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CSL) หน่วยวิจัยนวัตกรรมไร้สาย และความมั่นคง (WISRU) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทบรรยายดีเด่น (Best Presentation) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา หัวข้อบทความที่ได้รับรางวัล คือ “เฟรมเวิร์กในการพัฒนาแพล็ตฟอร์มเพื่อใช้ในการยืนยันอัตลักษณ์ตัวบุคคลด้วยลายนิ้วมือร่วมกับปัจจัยอื่นที่หลากหลาย” เนื้อหาในบทความกล่าวถึงงานวิจัยเกี่ยวกับ Fingerprint Authentication/ Verification System ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับปัจจัยอื่น (Multi-factors) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และมีการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อให้ระบบสามารถทำงานในลักษณะ Hybrid คือ สามารถทำงานได้ทั้งแบบ Online หรือ Offline นำเสนอโดย คุณวิศุทธิ์ แสวงสุข คุณสุนทร ศิระไพศาล คุณเอกฉันท์ รัตนเลิศนุสรณ์ และ ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ จากห้องปฏิบัติการวิจัย CSL ผู้บรรยายคือ คุณวิศุทธิ์