ผลการค้นหา

Tag: ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ

เนคเทค สวทช. ร่วมพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ มาตรฐานนวัตกรรมแบบเปิด HandySense

เสวนาแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรด้วยมาตรฐาน IoT ภายใต้พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ดีป้า และ กรมส่งเสริมการเกษตร

คูโบต้า ผนึก เนคเทค สวทช. ขยายผลนวัตกรรมระบบจัดการน้ำ (HandySense) สู่ ‘คูโบต้าฟาร์ม’ พื้นที่สาธิตเทคโนโลยีด้านเกษตรสมัยใหม่

ใช้ระบบ HandySense ระบบเกษตรอัจฉริยะควบคุมการเพาะปลูก บริเวณโซนเกษตรทฤษฎีใหม่ คูโบต้าฟาร์ม เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ให้ถึงมือเกษตรกรและชุมชนโดยรอบ