ผลการค้นหา

Tag: มิวเทอร์ม

“มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์” (μTherm-FaceSense)

“มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์” (μTherm-FaceSense) การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเป็นวิธีคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นที่สามารถบ่งชี้อาการของโรคต่าง ๆ ได้