ผลการค้นหา

Tag: มข

สวทช. ผนึกกำลัง มข. ลงนามความร่วมมือเสริมแกร่งทางวิชาการเดินหน้าวิจัย สร้าง และขยายนวัตกรรมการตรวจโรควัณโรค

ลงนามความร่วมมือระหว่าง สวทช.กับ มข และกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเรื่องเทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อยุติวัณโรคเนื่องในวัน World TB Day 2023

เนคเทคจับมือ กรมควมคุมโรค มข. มทส. วิจัยและพัฒนาทางด้านการแพทย์ด้วย AI เปิดตัว “ระบบการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิอื่นด้วย AI”

เปิดตัว “ระบบการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” เข้ามาช่วยตรวจยืนยันการวินิจฉัยหาไข่หนอนพยาธิได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ