ผลการค้นหา

Tag: ประกาศ สวทช.

รับสมัครผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สวทช. ประกาศรับสมัครผู้อำนวยเนคเทค เพื่อเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2565 มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี