ทีมวิจัยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (IPP)

Facebook
Twitter

ประเทศไทยมีการนำเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ปัจจุบันนี้นักวิจัยไทยมีศักยภาพที่จะออกแบบและผลิตสินค้าเหล่านี้ได้เองหลายต่อหลายอย่าง

ทีมวิจัยนี้จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อออกแบบ วิจัยพัฒนา และจัดทำพิมพ์เขียวที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำไปผลิตและจำหน่าย รวมทั้งวิจัยเพื่อตอบโจทย์และสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้ประกอบการมาขอคำปรึกษา โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของทีมในด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ไฟฟ้ากำลัง ยานยนต์ไฟฟ้า การสื่อสารไร้สาย สมองกลฝังตัว การจัดการพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ รวมถึงเทคโนโลยีระบบปรับอากาศ

สารบัญ

วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เชิงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผลักดันสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พันธกิจ

สร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ของเราผ่านประสบการณ์ของลูกค้า

เทคโนโลยีหลัก / โจทย์วิจัย

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี

 • อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
  • อินเวอร์เตอร์,คอนเวอร์เตอร์,  Active PFC
 • ยานยนต์ไฟฟ้า
  • ชุดควบคุมอุปกรณ์บนรถ EV (มอเตอร์ แบตเตอรี่ อินเวอร์เตอร์ อุปกรณ์ชาร์จไฟ การจ่ายไฟ ระบบปรับอากาศ)
  • แพล็ตฟอร์มเพื่อการออกแบบและทดลอง EV
  • ระบบจัดการ CAN bus
 • การจัดการพลังงาน
  • การจัดการแบตเตอรี่
  • การจัดการพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์
  • การแปลงพลังงาน (จากแผงโซล่าเซลล์)
 • การสื่อสารไร้สาย
  • แพล็ตฟอร์มสำหรับเฝ้าระวังและเก็บข้อมูลแบบไร้สาย
  • WiFi,IoT, 433 Hz, FM/AM
  • โครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
 • สมองกลฝังตัว
  • หน่วยประมวลผล (CPU)ชนิดพลังงานต่ำ
  • การออกแบบโปรแกรมหน่วยประมวลผล (CPU)ที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย
 • ระบบปรับอากาศ
  • อินเวอร์เตอร์สำหรับระบบปรับอากาศ
  • การควบคุมระบบปรับอากาศแบบ multi-split (ภายในอาคารมีหลายคอยล์เย็น ต่อคอยล์ร้อนภายนอกอาคารชุดเดียว)

ผลงานเด่น / ผลงานที่เปิดให้บริการ

1. ชุดอุปกรณ์สำหรับดัดแปลงรถเครื่องยนต์เผาไหม้เป็นรถ EV
อุปกรณ์หลักประกอบด้วย Engine-Emulating Unit, traction inverters, BMS, charger, DC converter, A/C inverter, traction motor

2. Solar Pump Inverter (SUNFLOW)
อินเวอร์เตอร์สำหรับแปลงไฟกระแสตรงจากแผงโซล่าเซลล์เป็นกระแสสลับเพื่อขับมอเตอร์ปั๊มสูบน้ำ ใช้ได้กับปั๊มหลายประเภท
สถานะ : บริษัทเอกชนตกลงทำสัญญาซื้อสิทธิ์ไปผลิตและจำหน่าย : 3 บริษัท

3. Screening Alcohol Meter (SAM)
เครื่องเป่าวัดแอลกอฮอล์แบบคัดกรอง
สถานะ : บริษัทซื้อสิทธิ์ไปผลิตและจำหน่ายได้: >1000 เครื่อง

4. นาฬิกาเวลาตรง
ตั้งเวลาอัตโนมัติผ่านสัญญาณ RDS ทางคลื่น FM หรือ NTP ผ่าน WiFi
สถานะ : ใช้งานภายในสวทช.

5. ชุดควบคุมระบบปรับอากาศแบบ multi-split

6. แพล็ตฟอร์มอินเวอร์เตอร์สำหรับระบบปรับอากาศ

7. ผลงานใน อดีต

7.1 RWBA บรอดแบนด์ไร้สายสำหรับชุมชนชนบท 
7.2 EECV รถสื่อสารสำหรับกรณีอุบัติภัย ส่งรับสัญญาณจากดาวเทียม
7.3 รถสามล้อสำหรับขนส่งรถเข็นคนพิการ
7.4 ชุดควบคุมลิฟต์ (Lift Controller)
7.5 อุปกรณ์ติดตามวัตถุและตรวจจับผู้บุกรุกแบบไร้สาย (System for Wireless Object Tracking)

บุคลากรและความเชี่ยวชาญ

 1. ดวิษ กิระชัยวนิช บริหารโครงการ และออกแบบวงจร
  ความเชี่ยวชาญ ออกแบบวงจร active PFC, inverter drive, converter circuits, surge protection, inductor design
 2. พิษณุ ดวงธนู ออกแบบวงจร
  ความเชี่ยวชาญ ออกแบบวงจร inverter drive, converter circuits, controller board, EMC & EMI
 3. วรัญญู ผิวทองคำ บริหารโครงการ และออกแบบซอฟต์แวร์
  ความเชี่ยวชาญ ออกแบบระบบ, computer software, และออกแบบการทำงานของเฟิร์มแวร์บน MCU
 4. นิคม พรมกะจิน ออกแบบวงจร และออกแบบซอฟต์แวร์ 
  ความเชี่ยวชาญ ออกแบบวงจร electronics, filter, inverter drive, converter circuits, controller board, ออกแบบ control loop, และเขียนเฟิร์มแวร์บน MCU
 5. ประเสริฐ กระมุท ออกแบบผลิตภัณฑ์
  ความเชี่ยวชาญ ออกแบบทางกล, ออกแบบ casing, และเขียนแบบ Solidwork
 6. โกศล หอมเพียร ออกแบบ PCB
  ความเชี่ยวชาญ ออกแบบระบบไฟฟ้า, ออกแบบ PCB, การใช้ซอฟต์แวร์ Altium
 7. จิตตมนัส เพ็ชรยาหน ออกแบบ PCB
  ความเชี่ยวชาญ ออกแบบระบบไฟฟ้า, ออกแบบ PCB, การใช้ซอฟต์แวร์ Altium
 8. กิตติศักดิ์ ออมทรัพย์ ออกแบบซอฟต์แวร์
  ความเชี่ยวชาญ เขียนเฟิร์มแวร์บน MCU และซอฟต์แวร์บน Android
 9. ธณารดิษฐ์ ตุลาโชติ ออกแบบ PCB 
  ความเชี่ยวชาญ ออกแบบระบบไฟฟ้า, ออกแบบ PCB, การใช้ซอฟต์แวร์ Altium

ติดต่อ

ทีมวิจัยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (IPP)
กลุ่มวิจัยการควบคุมและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (ACERG)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
อีเมล : ipp[at]nectec.or.th