สิทธิบัตร

กรรมวิธีการวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อลิ้นและคอขณะกลืนที่บันทึกด้วยอิเล็กโตรดชนิดปิดบนผิวหนัง

การตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อลิ้น กล้ามเนื้อคอและขมับขณะเคี้ยวและกลืนด้วย

อุปกรณ์สวิทช์ชิงเชิงแสงที่ควบคุมได้ชนิด 2×2 ที่ใช้เทคโนโลยีฟิลเตอร์กรองแสงแบบฟิล์มบางสำหรับเครือข่ายสื่อสารด้วยแสงชนิด Wavelength Division Multiplexing

อุปกรณ์สวิตชิ่งเชิงแสงที่ควบคุมได้ชนิด 2×2 ที่ประกอบด้วยไฟเบอร์ออพติคคอลลิเมเตอร์

อุปกรณ์และวิธีการควบคุมการวัดอุณหภูมิของวัตถุด้วยภาพรังสีความร้อน

การจับภาพความร้อนที่มีความแม่นยำสูงในสิ่งประดิษฐ์นี้ใช้วิธีการเทียบกับแหล่งกำเนิดรังสีความร้อนอ้างอิงที่ควบคุมได้