อุปกรณ์และวิธีการควบคุมการวัดอุณหภูมิของวัตถุด้วยภาพรังสีความร้อน

Facebook
Twitter

วันที่ยื่นต่อกรม
4/7/2003

เลขคำขอ
0301002489 (083590)

วันที่ได้รับฯ
16/6/2006

ประเทศ
TH

ผลงาน
อุปกรณ์และวิธีการควบคุมการวัดอุณหภูมิของวัตถุด้วยภาพรังสีความร้อน

ผู้ยื่นคำขอ

1. ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 2. สุธี ผู้เจริญชนะชัย 3. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ 4. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 5. บุญส่ง สุตะพันธ์

สถานะคำขอ
ได้รับ สิทธิบัตร

รายละเอียด

การจับภาพความร้อนที่มีความแม่นยำสูงในสิ่งประดิษฐ์นี้ใช้วิธีการเทียบกับแหล่งกำเนิดรังสีความร้อนอ้างอิงที่ควบคุมได้ โดยการถ่ายภาพวัตถุด้วยกล้องที่ไวต่อความร้อน พร้อมๆ กับการถ่ายภาพความร้อนของแหล่งกำเนิดความร้อนอ้างอิง ทำให้สามารถหาค่าของอุณหภูมิของวัตถุได้แม่นยำกว่าวิธีการอื่นๆ ซึ่งไม่เป็นระบบปิด แหล่งกำเนิดรังสีความร้อนอ้างอิงเป็นได้ทั้งแบบชนิดเดี่ยว หรือ แบบอาร์เรย์ที่เรียงตัวกันในหนึ่งมิติ และ สองมิติ