15 คำถามที่พบบ่อยการใช้งาน Thai School Lunch ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ

Facebook
Twitter

ขณะนี้ระบบ Thai School Lunch และ KidDiary เปิดให้ลงทะเบียน เฉพาะโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ก่อน หน่วยงานหรือโรงเรียนในสังกัดอื่นๆ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวาระถัดไป

หากสถานศึกษา ไม่พบ “รายชื่อโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ในระบบลงทะเบียน ให้ท่านทำการติดต่อไปยังหน่วยงานของสังกัดของท่าน (สพฐ. หรือ อปท.) เพื่อเพิ่มชื่อ ที่อยู่ และรหัสสถานศึกษาของท่านเข้าไปในระบบ DMC หรือ LEC เพื่อที่ทีมงานจะได้ดึงข้อมูลของสถานศึกษาของท่านเพื่อใช้ในการลงทะเบียนขอชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านใหม่ต่อไป

สถานศึกษาเริ่มลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านใหม่

เมื่อ ลงทะเบียนสำเร็จในขั้นตอนที่ 1 แล้วท่านจะได้รับ บัญชีชื่อผู้ใช้งานพร้อมรหัสผ่านตัวใหม่ ซึ่งขั้นตอนการ Upload เอกสารจะมีการสอบถามรหัสชื่อผู้ใช้งานตัวใหม่ซึ่งเป็นเลข 10 ตัว (ดังภาพ) และเลขประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน หากข้อมูลดังกล่าวถูกต้องก็จะสามารถ Upload ได้

สามารถให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือผู้มีอำนาจลงนามเซ็นเอกสารแต่งตั้งได้

เอกสารที่ได้มีการเซ็นลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถบันทึกภาพในรูปแบบไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .pdf เพื่อนำส่งเข้าสู่ระบบลงทะเบียนได้ค่ะ เงื่อนไขคือภาพจะต้องชัดเจน สามารถอ่านได้

หลังจากที่สถานศึกษาได้ลงทะเบียนและได้ส่งเอกสาร Upload เข้ามาที่ระบบลงทะเบียนจนเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว ทางทีมงานจะทำการตรวจสอบเอกสารที่ส่งมาว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน ระบบจะทำการส่ง SMS ยืนยันการเข้าใช้งานระบบทางมือถือที่ลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง

ในการตรวจสอบเอกสารจะพิจารณาจากข้อมูลลงทะเบียนที่มีการนำเข้าและสมบูรณ์ที่สุดอันสุดท้าย ดังนั้นบุคคลที่จะได้รับ SMS คือบุคคลที่ลงทะเบียนสมบูรณ์ล่าสุด

  1. กรณี ได้ SMS แล้ว ต้องรอเปิดสิทธิแก้ไขเอกสารในระบบ KidDiary ก่อนจึงจะขอแก้ไขข้อมูลได้  
  2. กรณียังไม่ได้ SMS ให้ทำการแก้ไขเอกสารแต่งตั้งและแนบไฟล์เข้าระบบลงทะเบียนใหม่ได้

ให้สถานศึกษาตรวจสอบชื่อผู้ใช้งานว่าถูกต้องหรือไม่ (ชื่อผู้ใช้งานใหม่นี้หาได้จากเอกสารการลงทะเบียนสำเร็จในขั้นตอนที่ 1 และรหัสสถานศึกษาในเอกสารหนังสือแต่งตั้ง) กรณีหากลืมรหัสผ่าน สามารถเข้าไปขอรหัสผ่านใหม่ได้ที่ https://register.kiddiary.in.th/school/recovery

ข้อมูลรายชื่อเด็กในระบบ KidDiary School กำลังจะทยอยใส่เข้าไปในระบบให้ เป็นรายชื่อนักเรียนที่เหมือนกับที่โรงเรียนส่งเข้าไปที่ระบบ LEC หรือ DMC ส่วนข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงเก่าของเด็กจะทยอยใส่เพิ่มให้หลังจากนั้น

ระบบ Thai School Recipes จะเปิดให้ดำเนินการเพิ่มเมนูอาหารในวาระถัดไป เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการเชื่อมระบบ Thai School Lunch และ KidDiary School ก่อน

ท่านสามารถเข้าไปศึกษาคู่มือการลงทะเบียน ได้ที่ https://bit.ly/3uxDe7a