ระบบเครื่องวัดแก๊สเซนเซอร์ไร้สาย

Facebook
Twitter
ระบบเครื่องวัดแก๊สเซนเซอร์ไร้สาย

 

ระบบเครื่องวัดแก๊สเซนเซอร์ไร้สาย (Wireless Gas Sensor Monitoring System) ใช้เทคโนโลยีแก๊สเซนเซอร์ชนิดเคมีไฟฟ้าร่วมกับระบบ Zigbee wireless network สามารถประมวลผลแก๊สแต่ละชนิดที่วัดได้ เพื่อรายงานสภาพกลิ่น และแจ้งเตือน โดยเก็บข้อมูลไว้ในเครื่อง Computer server ระบบสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมทำน้ำแข็ง ไอศกรีม อุตสาหกรรมเกษตร เช่น ฟาร์มเลี้ยงไก่ ฟาร์มเลี้ยงหมู และ ห้องเย็น เป็นต้น

จุดเด่นของเทคโนโลยี

  • ประมวลผลและปริมาณแก๊สแต่ละชนิดที่วัดได้
  • สามารถรับ-ส่งข้อมูลแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cloud Computing เพื่อประมวลผลแบบเรียลไทม์
  • เรียกดูข้อมูลได้ทุกขณะผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

คุณสมบัติ

สามารถวัดแก๊สเซนเซอร์ได้ ดังนี้
  • คาร์บอนมอนอกไซด์แก๊สเซนเซอร์ (CO): range 0 – 150 ppm
  • ซัลเฟอร์ไดออกไซด์แก๊สเซนเซอร์ (SO2): range 0 – 2 ppm
  • แอมโมเนียแก๊สเซนเซอร์ (NH3): range 0 – 100 ppm
  • ไฮโดรเจนซัลไฟล์แก๊สเซนเซอร์ (H2S) : range 0 – 30 ppm
ระบบเครื่องวัดแก๊สเซนเซอร์ไร้สาย

 

ระบบเครื่องวัดแก๊สเซนเซอร์ไร้สาย

 

ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

  • กลุ่มอุตสาหกรรมแช่แข็ง
  • กลุ่มเกษตรกร

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

  • อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1403001534

วิจัยพัฒนาโดย

ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC)
โทร: 0 2564 6900 ต่อ 2108
email: topic@nectec.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2357, 2382, 2383, 2399
email: business[at]nectec.or.th

Download โปสเตอร์แนะนำผลงาน