เครื่องตรวจตาทางไกลด้วยแถบลำแสงแคบกึ่งอัตโนมัติ

Facebook
Twitter
เครื่องตรวจตาทางไกล

 

เครื่องตรวจตาทางไกลด้วยแถบลำแสงแคบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Autonomous Slit-Lamp Microscope for Eye Tele-Analyzer)ใช้สำหรับตรวจคัดกรองโรคทางตาในลักษณะเดียวกับกล้องจักษุจุลทรรศน์ชนิดแถบลำแสงแคบ โดยจักษุแพทย์สามารถทำการตรวจจากเครื่องคอมพิวเตอร์จากสถานที่ที่ห่างไกลจากผู้ป่วยได้ การรับ-ส่งข้อมูลรวมถึงการควบคุมเครื่องตรวจตาทางไกลฯ ทำได้โดยผ่านทางระบบเครือข่าย โดยโครงการมีความร่วมมือกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ในการทดสอบและพัฒนาเครื่อง

เครื่องตรวจตาทางไกล

 

ภาพจำลองการรับ-ส่งข้อมูลของเครื่องตรวจตาทางไกลด้วยแถบลำแสงแคบกึ่งอัตโนมัติ
เครื่องตรวจตาทางไกล

 

หน้าจอการใช้งานเครื่องตรวจตาทางไกลฯ ผ่านทางคอมพิวเตอร์

จุดเด่นของเทคโนโลยี

  • สามารถตรวจคัดกรองผู้ป่วยด้วยแสงกระจาย แสงสีฟ้า และแถบลำแสงแคบที่ปรับขนาดได้
  • มีระบบอัตโนมัติในการปรับโฟกัสและถ่ายภาพดวงตาท่าต่างๆ ตามทิศทางการมองที่ต้องการ
  • มีระบบเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่สามารถเก็บภาพและวีดีโอ เพื่อนำมาวินิจฉัยแบบออฟไลน์ได้

คุณสมบัติ

  • จักษุแพทย์สามารถปรับตำแหน่งของกล้อง ขนาดและความเข้มของแสงผ่านทางคอมพิวเตอร์ได้
  • เครื่องสามารถเชื่อมต่อกับกล้องหลายตัว เพื่อถ่ายภาพหน้าผู้ป่วยโดยรวมและภาพดวงตาได้
  • จักษุแพทย์สามารถสื่อสารกับผู้ช่วยแพทย์และผู้ป่วยผ่านทางเสียงและการพิมพ์ข้อความได้
  • เครื่องมีขนาดกระทัดรัด สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย

ผู้ใช้งานเทคโนโลยี

  • โรงพยาบาลของรัฐที่มีจักษุแพทย์ที่ชำนาญและมีความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  • โรงพยาบาลเอกชนที่มีสาขาย่อยหลายสาขา
เครื่องตรวจตาทางไกล

 

ตัวอย่างการใช้งานเครื่องตรวจตาทางไกลฯ

วิจัยพัฒนาโดย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2357, 2382, 2383, 2399
email: business[at]nectec.or.th

Download โปสเตอร์แนะนำผลงาน