CellScan – ระบบตรวจนับเซลล์แบบอัตโนมัติ

Facebook
Twitter

ระบบตรวจนับเซลล์แบบอัตโนมัติ (CellScan) คือการทำงานของเครื่องตรวจนับเซลล์แบบอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคนิคการรับสัญญาณภาพแบบไม่ใช้เลนส์ (Lensless) และการใช้โปรแกรมในการนับ ทำให้ภาพไม่บิดเบือน สามารถนับได้ปริมาณมาก ในเวลาที่รวดเร็ว ให้ผลถูกต้องแม่นยำไม่แตกต่างจากเครื่องมือนับเซลล์ทั่วไป โดยไม่ต้องอาศัยผู้ชำนาญการหรือผู้เชี่ยวชาญในการนับ

Cell Scan

 

จุดเด่นของเทคโนโลยี

  • พื้นที่การนับ (Field of view) มากกว่ากล้องจุลทรรศน์ 40 เท่า ระยะนับลึก (Depth of view) ประมาณ 0.4 มม. มากกว่ากล้องจุลทรรศน์ 400 เท่า เมื่อเทียบกับกล้องจุลทรรศน์ทั่วไป
  • ใช้เวลาประมวลผลรวดเร็วภายใน 20 วินาที
CellScan

 

เปรียบเทียบการทำงานของ Optical Microscope กับ CellScan
CellScan

 

การนำระบบตรวจนับเซลล์แบบอัตโนมัติ CellScan มาใช้ในการนับแพลงตอนอาหารลูกกุ้ง

คุณสมบัติ

  • สามารถนับเซลล์ได้ตั้งแต่ 3 – 100 ไมครอน
  • ใช้งานและดูแลรักษาง่าย สะดวก ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชำนาญการ
  • ขนาดเล็กกระทัดรัด น้ำหนักเบา นำไปใช้งานภาคสนามได้
CellScan

 

น้ำหนัก : 4 กิโลกรัม , วัสดุ : อลูมิเนียม
CellScan

 

โปรแกรม CellScan: Windows OS, USB3.0

ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

  • ห้องปฏิบัติการวิจัยของสถาบันการศึกษา
  • หน่วยงานวิจัยและพัฒนาของภาครัฐและเอกชน
  • ผู้ผลิต/จำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ยื่นขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 คำขอ
1. ชื่อผลงานการออกแบบ: “เครื่องตรวจนับตัวอย่าง” เลขที่คำขอ: 1302002324
2. ชื่อผลงานการประดิษฐ์: “อุปกรณ์วิเคราะห์สาร” เลขที่คำขอ: 1501000034
3. ชื่อผลงานการประดิษฐ์: “อุปกรณ์บรรจุตัวอย่าง” เลขที่คำขอ: 1501001065

วิจัยพัฒนาโดย

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ (PTL)
โทร 0 2564 6900 ต่อ 2133
email: ptl[at]nectec.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2357, 2382, 2383, 2399
email: business[at]nectec.or.th