MagikFresh : ต้นแบบสวนนันทนาการอากาศสะอาดเพื่อเมืองน่าอยู่

Facebook
Twitter

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นปัญหาที่คนในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ต้องเผชิญเป็นประจำทุกปี ซึ่งฝุ่น PM2.5 นี้ มีผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ในช่วงที่ฝุ่น PM2.5 มีค่าสูง สิ่งที่เราทำได้เพื่อรับมือกับฝุ่น PM2.5 คือการสวมหน้ากากอนามัย เปิดเครื่องกรองอากาศในอาคารบ้านเรือน และมักจะมีคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมภายนอกอาคาร  โดยเฉพาะการออกกำลังกายกลางแจ้ง เพราะการออกกำลังกาย ร่างกายจะมีอัตราการหายใจเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ฝุ่น PM2.5 เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น การใส่หน้ากากขณะออกกำลังกาย แม้จะช่วยป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้ แต่ก็ทำให้เหนื่อยง่ายขึ้น

หลายหน่วยงานให้ความสำคัญกับปัญหาฝุ่น PM2.5 ด้วยการติดตั้งเครื่องกรองอากาศขนาดใหญ่ เพื่อลดฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่โล่งภายนอกอาคาร แม้ว่าเครื่องกรองอากาศเหล่านี้จะสามารถช่วยกรองฝุ่น PM2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เมื่อเปรียบเทียบปริมาณอากาศที่เครื่องเหล่านี้สามารถกรองได้ กับปริมาณอากาศภายนอกแล้ว คิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมากๆ และเนื่องจากเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ฝุ่น PM2.5 สามารถกระจายไปได้ทั่วทุกบริเวณ ส่งผลให้มีบริเวณที่มีฝุ่น PM2.5 ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน มีพื้นที่จำกัด ไม่เหมาะกับการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายได้ ทีมวิจัย ซึ่งมีประสบการณ์ในการวิจัยพัฒนาเครื่องกรองอากาศขนาดใหญ่สำหรับใช้ในพื้นที่ปิด จึงได้คิดค้นหาแนวทางการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่น PM2.5 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ แม้ในช่วงที่ฝุ่น PM2.5 มีค่าสูงเกินมาตรฐาน จึงเป็นที่มาของนวัตกรรมสวนนันทนาการอากาศสะอาดเพื่อเมืองน่าอยู่นี้ หรือที่มีชื่อเรียกว่า “MagikFresh”

MagikFresh คืออะไร

MagikFresh เป็นการออกแบบการจัดวางโครงสร้าง MagikFresh Pavilion และระบบกรองอากาศ MagikFresh Air Cleaner ให้ทำงานสอดประสานกัน ส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของอากาศสะอาดที่ผ่านการกรองแล้วภายในพื้นที่ อากาศสะอาดเหล่านี้จะไหลเวียนออกไปยังช่องเปิดด้านบน สามารถช่วยป้องกันไม่ให้ฝุ่น PM2.5 จากภายนอกเข้ามาภายในพื้นที่ของ MagikFresh นี้ได้ ส่งผลให้สามารถรักษาระดับค่าฝุ่น PM2.5 ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยได้อย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้งานสามารถทำกิจกรรมนันทนาการและออกกำลังกายภายในพื้นที่นี้ได้อย่างสดชื่นและปลอดภัย

จุดเด่นของ MagikFresh

  • โครงสร้าง MagikFresh Pavilion มีขนาดพื้นที่ 100 ตารางเมตร มีลักษณะเฉพาะในการรับอากาศสะอาดจากด้านข้างของโครงสร้าง ในตำแหน่งที่ช่วยเสริมให้มีการไหลเวียนของอากาศสะอาดภายในพื้นที่ และดันออกสู่ช่องเปิดขนาดใหญ่ด้านบน ซึ่งปริมาณอากาศสะอาด ตำแหน่งทางเข้าของอากาศสะอาด และขนาดของช่องเปิดที่เหมาะสม จะสามารถช่วยป้องกันไม่ให้ฝุ่น PM2.5 จากภายนอกเข้ามาภายใน MagikFresh Pavilion ได้ ทำให้สามารถรักษาระดับค่าฝุ่น PM2.5 ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยกับสุขภาพ และหายใจได้อย่างสดชื่น ซึ่งแนวคิดนี้ ได้รับการคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว
  • ระบบกรองอากาศ MagikFresh Air Cleaner เป็นระบบกรองอากาศที่มีอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์รวม 60,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ใช้เทคโนโลยีการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบมีโอโซนต่ำในการกรองอากาศ สามารถดักจับฝุ่นที่ได้รับประจุให้ไปติดบนแผ่นที่มีขั้วตรงข้ามได้ ชุดกรองอากาศจึงสามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ ไม่ต้องถอดทิ้งเปลี่ยนใหม่ช่วยให้ลดขยะและลดต้นทุน
  • ระบบกรองอากาศ สามารถปรับการทำงานได้อย่างอัตโนมัติตามค่าฝุ่น PM2.5 ช่วยให้สามารถลดการใช้พลังงานได้ในช่วงที่ฝุ่น PM2.5 มีค่าต่ำ
  • นวัตกรรม MagikFresh ช่วยให้ผู้เข้าใช้พื้นที่ ได้รับอากาศสะอาดที่มีค่าฝุ่น PM2.5 ไม่เกิน 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในระดับดี หรือสีเขียว ซึ่งระดับค่าฝุ่นใน MagikFresh นี้ จะมีตัวเลขบอกไว้บนหน้าจอบริเวณทางเข้า และแถบไฟสีบริเวณใจกลาง MagikFresh นอกจากนั้น ใน MagikFresh นี้ยังมีอัตราการไหลเวียนของอากาศที่สูง ช่วยให้ผู้เข้ามาทำกิจกรรมนันทนาการหรือออกกำลังกายในพื้นที่ มีความรู้สึกสดชื่น สูดหายใจเอาอากาศสะอาดเข้าไปได้เต็มปอด
  • โครงสร้างของต้นแบบ MagikFresh สามารถถอดประกอบได้ ทำให้เคลื่อนย้ายต้นแบบไปใช้งานในพื้นที่ที่ประสบปัญหาฝุ่น PM2.5 อื่นๆ ได้อีกด้วย

สนใจใช้บริการ

ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสวนจตุจักร สามารถเข้ามาใช้พื้นที่ MagikFresh เพื่อหายใจรับอากาศสะอาดให้เต็มปอดได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง เดือนพฤษภาคม 2567

สำหรับหน่วยงานที่สนใจจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ หรือ หน่วยงานที่สนใจนำนวัตกรรม MagikFresh ไปติดตั้งใช้งาน/รับถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถติดต่อได้ที่ 

กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG)
ทีมวิจัยนวัตกรรมไร้สายและระบบอัจฉริยะ (WIS)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.)
โทร. 0 2564 6900

ขอบคุณ : สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และ สวนจตุจักร