ติดต่อเรา

Facebook
Twitter

อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-564-6900
โทรสาร 02-564-6901-3
อีเมล  info@nectec.or.th
สารบรรณกลาง  saraban@nstda.or.th

ดาวน์โหลดแผนที่ NECTEC

อาคารศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)

ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)
51/4 หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลวังตะเคียน
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-857-100-9
โทรสาร 038-857-175

เนคเทค บน Google MAP

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
โทร 02-5647000 ต่อ 71101 , 71135
(คุณปาริชาต คุณกวิสรา : internship[at]nstda.or.th) 

 

สอบถามข้อมูล / ข้อเสนอแนะ / ส่งข้อร้องเรียน