แนะนำรุ่นพี่ NSC

แนะนำรุ่นพี่ NSC : นายสุรศักดิ์ วาจี (NSC2014)

การจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ ขั้นแรกคือเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเอง…นั่นคือสิ่งที่ ‘หนุ่ม’ สุรศักดิ์ วาจี โปรแกรมเมอร์หนุ่มไฟแรง เจ้าของบริษัท Make Well Tech Solution Co., Ltd. ยืนยันหนักแน่นจากประสบการณ์ในชีวิต

แนะนำรุ่นพี่ NSC : นายอัจฉริยะ ดาโรจน์ (NSC 2004)

“คนที่มีความสามารถหลายด้านคือคนเก่ง แต่คนที่จะประสบความสำเร็จคือคนเก่งที่ลงมือทำ” นั่นคือสิ่งที่ ‘บอย’ อัจฉริยะ ดาโรจน์ ผู้ก่อตั้ง AIYA แชทบอท (chatbot) สายเลือดไทยเพื่อร้านค้าออนไลน์ สกัดออกมาได้จาก 37 ปีในชีวิตของเขา